Programunk

Pályázat címe: „Esélyt a családanyáknak!”
Pályázat kódszáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00074
Támogatás összege: 199 574 681 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt időszak:  
Kezdete: 2018.01.01.
Fizikai befejezés: 2020.12.31.

 
Főpályázó:

Nonprofit Hagyomány Alapítvány

 

Konzorciumi tag

  • Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal

 

Célok:

Az Intézmény a Pitvaros és térségében élő nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a család és a munka összeegyeztetésének előmozdítása érdekében jött létre.

  • A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása.
  • A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.
  • A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése.
  • Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a job sharing és a munkaerő-kölcsönzési formák, az új típusú munkaidő-modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.

A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

 

Célcsoport:

  • Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb).
  • A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők atipikus foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket.
  • A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók.

 

Megvalósítás számszaki indikátorai:

1. mérföldkő

2018. augusztus 31-ig létrehozzuk a CSAK Pont Pitvaros – Család és KarrierPONTot.

2. mérföldkő

2018.12.31-ig 250 főt érünk el közvetlenül kommunikációs és szemléletformáló tevékenységekkel, elérünk 10 db helyi munkaadót és bevonjuk a projekt céljainak elérése érdekében. A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri az indikátorban vállalt 150 főt.

3. mérföldkő

2020. december 31-ig, a projekt fizikai befejezéséig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt összes tevékenység megvalósul.