Önismeret fejlesztés

Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés, melyben az önismeret és önbecsülés fejlesztése is cél.

A kompetenciafejlesztés fókuszai a lényeglátás, kombinációs készség, önmagunk és mások megismerése, elfogadása, együttműködés.Az önismeret erősítése által stratégiai célok, annak eléréséhez szükséges út, és lépések kidolgozása, célközpontú munkaerőpiaci tevékenység elérése.