Atipikus foglalkoztatás munkáltatói fejlesztés

Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés.A kompetenciafejlesztés fókuszai az atipikus foglalkoztatási formák széles körben való elterjesztése, munkáltatók általi elfogadásának erősítése az ismeretek bővítése által.