Okos nethasználat fejlesztés

Cél, hogy a résztvevő legyen tisztában az internet- és a számítógéphasználat veszélyeivel, milyen adatokat oszthat meg és hol, illetveaz adatmentés szükségességével is.

A fejlesztés által a résztvevő magas szintű internethasználat, adatvédelem, közösségi hálózatok, vírusvédelem, biztonságos jelszavak ismeretével gyarapodik.