Network@dmin

Videó-önéletrajz készítés fejlesztés

Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Cél, hogy a résztvevő képes legyen megfogalmazni az általa betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos igényeit, ezeket tudja egyeztetni a munkaerőpiacon rendezésre álló lehetőségekkel, és sajátítsa el a videó önéletrajz készítéshez szükséges alapvető ismereteket.

Vállalkozz okosan fejlesztés

Vállalkozás indításához szükséges működési engedélyek átbeszélése. Soft- és hardkompetenciák értelmezése, átbeszélése, piacképesség feltételeinek feltérképezése.

Telekommunikáció fejlesztés

Személyre szóló, softskillek erősítését, karriertervezést, karriermódosítást célzó fejlesztés. Digitális kompetencia fejlesztése, ezáltal munkaerőpiaci esélyek növelése. Akompetenciafejlesztés fókuszai a számítógéphasználat, Word, email, közösségi oldalak. Témák a Word, Facebook, Gmail, Freemail, Instagram.

Társadalmi felelősségvállalás fejlesztés

Piacképesség feltételeinek felkutatása. Ki miben tud segíteni a másik embernek. Kezdeményezések a fogyatékkal élő emberek segítésére. Mit jelent a társadalmi felelősségvállalás, és annak jelentősége az elhelyezkedésben.

Segítségbank fejlesztés

Segítségbank története, jelentősége, hatása a résztvevők életére, a munkaerőpiacra való visszatérésre, a csatlakozás feltételei, a szabályzat megismerése, elemzése, igénybevétele.

Reziliencia fejlesztés

Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai az agyféltekék dominanciájának felismerése, meghatározó viselkedési formák, analitikus gondolkodás, ennek alkalmazhatósága a munka világában.

PPPP – Projektsegítés önkéntesként fejlesztés

Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés, önkéntesség jelentősége a projektek életében. A kompetenciafejlesztés fókuszai a lényeglátás, a feladatok priorizálása. Emellett a cél, hogy a résztvevő megismerje a pályázatokat, és az ezzel kapcsolatos informatikai rendszerek használatát is, valamint az önkéntes munka előnyeit.

Munkavállalói élmény fejlesztés

Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztés. A kompetenciafejlesztés a munkavállalás középpontjában az elégedettség és a motiváló légkör jellemzői kerüljenek előtérbe. A téma a motiváció, márkaépítés, Y generáció, tehetséggondozás.

Munkáltatói márkaépítés

Munkaerőpiaci reintegrációt célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai az innovativitás fejlesztése, új vállalkozói stratégiák elsajátítása, valamint a brand, márkaépítés, innovációs technikák, trendek megismerése. Munkáltatói brand fontossága a munkaerő megszerzése, megtartása szempontjából.

Konfliktusmenedzsment fejlesztés

Munka és magánélet összehangolását célzó fejlesztés. A kompetenciafejlesztés fókuszai a kommunikáció fejlesztése, konfliktus kezelési stratégiák elsajátítása. Téma a kommunikáció, konfliktuskezelés, csoportkohézió. Munkahelyi konfliktusok megoldása, ezáltal a munkahelyi jólét erősítése.